• ศิษย์น้อมวันทาบูชาครู : 17 กันยายน 2561

 • พิธีเจริญพระพุทธมนต์ : 13 กันยายน 2561

 • ครูเกษียณกลุ่มสาระสังคมฯ : 12 กันยายน 2561
 • ครูกลุ่มสาระการงานอาชีพฯ : 11 กันยายน 2561
 • งานขาย ครั้งที่ 30 : 7 กันยายน 2561
 • ต้อนรับประธานโครงการจัดสร้างห้องสมุดสารานุกรมไทยฯ : 5 กันยายน 2561
 • ครูสมโภชน์ ส่องสว่าง กล่าวอำลานักเรียน ก่อนเกษียณอายุราชการ : 5 กันยายน 2561
 • กีฬานักเรียน นักศึกษาจังหวัดชลบุรี : 5 กันยายน 2561
 • แข่งขันทักษะคณิตศาสตร์ : 4 กันยายน 2561
 • ครูจิระชัย ธรรมนิยม ครูรัตนา อดิเรกวุฒิ กล่าวอำลานักเรียน ก่อนเกษียณอายุราชการ : 4 กันยายน 2561
 • ครูประพนธ์ ยิ้มสกุลกาณจน์ ครูนงนุช ขจรกลิ่น กล่าวอำลานักเรียน ก่อนเกษียณอายุราชการ : 3 กันยายน 2561
 • ทดสอบสมรรถภาพ : 4 กันยายน 2561
 • TO BE MUMBER ONE IDOL : 3 กันยายน 2561
 • กีฬาสี ประจำปีการศึกษา 2561 : 31 สิงหาคม 2561
 • กีฬาสี ประจำปีการศึกษา 2561 : 29 สิงหาคม 2561
 • ดูภาพกิจกรรมของโรงเรียนเพิ่มเติม คลิก