• พิธีมอบใบประกาศนียบัตรนักเรียนที่จบ ปีการศึกษา 2561 : 29 มีนาคม 2562

 • บรรยากาศการรับสมัครนักเรียน 2562 : 22 มีนาคม 2562

 • ประกวดทูบี ต้นแบบระดับทอง : 5 มีนาคม 2562
 • นักศึกษาฝึกประสบการณ์กล่าวลาคณะครูและนักเรียน : 26 กุมภาพันธ์ 2562
 • มอบรางวัลพฤกษาตะวันออก : 26 กุมภาพันธ์ 2562
 • พิธีปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2561 : 22 กุมภาพันธ์ 2562
 • วันเกียติยศ ปีการศึกษา 2561 : 22 กุมภาพันธ์ 2562
 • รองประวิทย์กล่าวอำลาไปดำรงตำแหน่งใหม่ : 18 กุมภาพันธ์ 2562
 • Academic Show & Share’2018 : 14 กุมภาพันธ์ 2562
 • มอบเกียรติบัตรส่งเสริมรักการอ่าน : 15 กุมภาพันธ์ 2562
 • ตรวจสุขภาพนักเรียน : 11 กุมภาพันธ์ 2562
 • พิธีสวนสนามยุวกาชาด : 6 กุมภาพันธ์ 2562
 • พิธีสวนสนามยุวกาชาด : 1 กุมภาพันธ์ 2562
 • มอบหน้ากากอนามัย : 1 กุมภาพันธ์ 2562
 • การแข่งขัน งานวันวิชาการ : 31 มกราคม 2562
 • ติว O-net ม.3 : 29 มกราคม 2562
 • ศึกษาดูงานจังหวัดลำปาง : 24-25 มกราคม 2562
 • เลือกตั้งประธานนักเรียน 62 : 22 มกราคม 2562
 • วันครูแห่งชาติ : 16 มกราคม 2562
 • วันเด็ก 62 : 12 มกราคม 2562
 • เด็กดี ศรี จ.อ. 62 : 15 มกราคม 2562
 • แบ่งปันความฝัน สร้างสรรค์อนาคต : 7-8 มกราคม 2562
 • ยุวกาชาด ม.1 : 7-8 มกราคม 2562
 • ยุวกาชาด ม.3 : 10-12 มกราคม 2562
 • กิจกรรมอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ ม.3 : 10-12 มกราคม 2562
 • กิจกรรมอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ ม.2 : 8-10 มกราคม 2562
 • กิจกรรมอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ ม.1 : 7-8 มกราคม 2562
 • ดูภาพกิจกรรมของโรงเรียนเพิ่มเติม คลิก