• ติดตามและประเมินผลการใช้หลักสูตรลูกเสือช่อสะอาดในสถานศึกษา : 18 กรกฎาคม 2561

  • กิจกรรม จอ.รู้เท่าทัน ไม่ตกเป็นเหยื่อการพนันฟุตบอลโลก 2018 : 18 กรกฎาคม 2561

  • แสดงความยินดีกับ ชมรม TO BE NUMBER ONE ชิงชนะเลิศ ระดับประเทศ : 17 กรกฎาคม 2561
  • ประกวด TO BE NUMBER ONE รอบชิงชนะเลิศ ระดับประเทศ : 13 กรกฎาคม 2561
  • กิจกรรม จอ.รู้เท่าทัน ไม่ตกเป็นเหยื่อการพนันฟุตบอลโลก 2018 : 10 กรกฎาคม 2561
  • มอบรางวัลชนะเลิศการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ : 9 กรกฎาคม 2561
  • โครงการ ห้องเรียนสีขาว : 7 กรกฎาคม 2561
  • อบรม โครงการยิ้มงายไหว้สวย : 3 กรกฎาคม 2561
  • ดูภาพกิจกรรมของโรงเรียนเพิ่มเติม คลิก