::ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์โรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์) ::Welcome to Bansuan jananusorn School :: http://www.banjan.ac.th

 

ติดต่อเรา

About us


ดูแผนที่ใหญ่ขึ้น

โรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์) เลขที่ 111 ม.6 ต.บ้านสวน อ.เมือง จ.ขลบุรี 20000 โทร.038-273-174 , 038-285-505 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 webmaster:[email protected]