::ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์โรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์) ::Welcome to Bansuan jananusorn School :: http://www.banjan.ac.th
   

              ประวัติโรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์) 

                    โรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์) เป็นโรงเรียนที่หลวงบำรุงราชนิยม (สูญ สิงคาลวณิช) กับนายวิชัย อูนากูล ได้ปรึกษากันว่าน่าจะสร้างโรงเรียนขึ้นสักหลังหนึ่งในเนื้อที่ 8 ไร่ ใกล้กับสถานเปลื้องทุกข์ เพื่อให้เป็นสถานศึกษาเนื่องจากวันหนึ่งคุณหลวงบำรุงราชนิยม ท่านได้ไปเยี่ยมท่านเจ้าคุณพระไพโรจน์ภัทรธาดา(จำรัส นุตตานนท์) เจ้าอาวาสวัดใหญ่อินทารามผู้ที่นับถือ เห็นว่ากำลังมีการก่อสร้างโรงเรียน จึงปรารภว่า “อยากได้ยินเสียง ค้อน ตะปู ที่เปลื้องทุกข์บ้าง” พระไพโรจน์ภัทรธาดาถามว่า “จะสร้างโรงเรียนใช่ไหม ไม้ก็มี ช่างก็มี” หลังจากยื่นความจำนงต่อทางราชการโดยร่วมกันบริจาคทรัพย์ 210,000 บาทเพื่อก่อสร้างโรงเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลายแล้วพระไพโรจน์ก็รับออกแบบแปลน และติดต่อช่างทองเชือน ไขรัศมี เป็นผู้รับเหมาก่อสร้างโดยนายวิชัย อูนากูล เป็นตัว แทนซื้อของ ในขณะที่กำลังก่อสร้าง นายเสริม วินิจฉัยกุล ซึ่งขณะนั้นดำรงตำแหน่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้ผ่านมาพบเห็นการก่อสร้างเมื่อทราบว่าการก่อสร้างนั้นใช้เงินของหลวงบำรุงราชนิยมและลูกหลาน จึงได้ขอเงินจากราชการจำนวน 300,000 บาท (สามแสนบาทถ้วน) มาช่วยเหลือและสร้างเป็นโรงอาหารสำหรับการตั้งชื่อโรงเรียนนั้น พระไพโรจน์ฯ ได้ตั้งชื่อว่า “จั่นวิทยา” แต่หลวงบำรุง ราชนิยม ได้เรียนว่าน่าจะตั้งชื่อ “จั่นอนุสรณ์” เพื่อเป็นการรำลึกถึงคุณยายจั่น สืบสงวน ผู้เป็นย่าทวดของท่านและเลี้ยงดูท่านมา
                    โรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์)ได้รับอนุมัติให้จัดตั้งโรงเรียนประถมศึกษาตอนปลายแบบ 012 โดยเปิดสอนในชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เพียง 1 ห้องเรียนก่อนและได้อาศัยศาลาของหลวงบำรุงราชนิยม ซึ่งเป็นผู้บริจาคทรัพย์และที่ดินเป็นอาคารเรียนชั่วคราวเพราะอาคารเรียนกำลังก่อสร้าง ซึ่งเปิดเรียนวันแรกในวันที่ 17 พฤษภาคม 2509 มีนักเรียน 9 คน โรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์) ทำพิธีเปิดอาคารเรียนเป็นทางการเมื่อวันที่ 6 ตุลาคม2511 โดยหม่อมหลวงปิ่นมาลากุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการในสมัยนั้นเป็นประธานโดยใช้ชื่อว่าโรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์) เป็นทางการตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา
                     สถานที่ตั้ง/ขนาด โรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์) เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 กระทรวงศึกษาธิการเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ ตั้้งอยู่เลขที่ 111 หมู่ 6 ตำบลบ้านสวน อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี บริเวณที่ตั้งของโรงเรียนอยู่ติดกับถนนเศรษฐกิจมีการคมนาคมสะดวก บริเวณใกล้โรงเรียนมีอาคารพาณิชย์ และ หมู่บ้าน โดยรอบ โรงเรียนมีเนื้อที่ 8 ไร่ด้านหลังเป็นสถานเปลื้องทุกข์ซึ่งเป็นสุสานที่เก็บอัฐิของบรรพบุรุษของผู้ที่สร้างโรงเรียนและทายาทของท่านเหล่านี้เป็นผู้อุปการะโรงเรียนในระยะเวลาต่อเนื่องมาถึงปัจจุบัน สถานที่ดังกล่าวจะมีเนื้อที่ว่างเปล่าอยู่มาก ผู้อุปการะโรงเรียนได้ปรับพื้นที่ให้เป็นสนามฟุตบอลมาตรฐานและ ใช้เป็นสนามกีฬาของโรงเรียน

โรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์) เลขที่ 111 ม.6 ต.บ้านสวน อ.เมือง จ.ขลบุรี 20000 โทร.038-273-174 , 038-285-505 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 webmaster:[email protected]